Vila Harcov VILA HARCOV Tady jste doma - pojďte s námi bydlet a studovat

Rezervace - Studentské bydlení

 1. Objednavatel odešle vyplněnou závaznou přihlášku k ubytování ve vile Harcov (adresa Svobodova 397/105 Liberec 15, 46015.). Formulář - závazná přihláška naleznete níže v této sekci.
 2. Na základě odeslané závazné přihlášky obdrží objednavatel potvrzující email o přijetí jeho závazné přihlášky.
 3. Pronajímatel odešle objednavateli zpět email, zda je rezervace potvrzena či nikoliv do 3 pracovních dní od obdržení závazné přihlášky. Zpráva bude odeslána na emailovou adresu, kterou objednavatel uvedl v závazné přihlášce. Pokud bude rezervace potvrzena, objednavatel obdrží v zaslaném emailu i další pokyny, které jsou obecně popsány níže.
 4. Do 3 pracovních dní po obdržení potvrzení rezervace je objednavatel povinen:
  1. zaplatit částku, která je uvedena v bodě č.7 a) b) a zároveň je i součástí obsahu potvrzujícího emailu,
  2. odeslat podepsanou smlouvu o ubytování ve dvou vyhotoveních na adresu pronajímatel Vily Harcov, Svobodova 395/105 Liberec 15, 46015, Česká republika a zároveň odeslat naskenovanou kopii podepsané a vyplněné smlouvy o ubytování v jednom vyhotovení na adresu info@vilaharcov.cz. Smlouva o pronájmu, kterou si objednavatel vytiskne, vyplní, podepíše a odešle, je součástí potvrzujícího emailu.
 5. Připsáním celé výše částky bod č. 7 a) b) na účet pronajímatele a obdržením smlouvy v dané lhůtě nastává platnost a účinnost smluvního vztahu a pronajímatel je povinen zabezpečit rezervaci dle smluvených podmínek. (Pronajímatel, bude mít částku v plné výši připsanou na účtu nejpozději do 6 pracovních dní od potvrzení rezervace. Dnem potvrzení rezervace se rozumí den, kdy ubytovatel email odeslal).
 6. V případě, že celá částka bod č.7 a) b) nebude připsána na účtu ubytovatele v dané časové lhůtě a současně nebude obdržena smlouva, rezervace se ruší.
 7. Požadovaná platba po potvrzení závazné přihlášky se skládá z:
 8. kauce ve výši jednoho měsíčního nájmu (informace o kauci jsou podrobně popsány v článku V. Smlouvy o pronájmu)
 9. nájmu za první měsíc

V případě Vašeho zájmu objednat ubytování ve Vile Harcov, vyplňte prosím následující formulář - závaznou přihlášku. Tento formulář slouží výhradně pro závazné objednání pobytu ve Vile Harcov (adresa Svobodova 397/105 Liberec 15, 46015). V případě, že potřebujete pouze informace, tak nám prosím zavolejte nebo napište email na info@vilaharcov

Platbu poslat ve prospěch účtu pronajímatele vedený u České spořitelny a.s. číslo účtu 1002148329/0800, VS 602070.

Pro identifikaci platby je ubytovaný povinen vyplnit platební příkaz následovně: specifický symbol – číslo ubytovací smlouvy (uvedeno na první stránce smlouvy o bydlení, která byla zaslána v potvrzujícím emailu o rezervaci), do zprávy pro příjemce uvést své jméno a příjmení.

Ubytovaný přitom bere na vědomí, že nesprávná identifikace platby jde k jeho tíži.